Pàgines

dimarts, 19 de juliol de 2016

Tags de verano

Volia explicar a les meves amigues les noves tècniques de transferències que estic practicant últimament. Per tal d’il·lustrar les explicacions vaig preparar uns tags. Un tag està fet amb un paper de Scrap de la col.lecció "Versátil" dissenyada per l’Alícia Artigas de Collage de Memòries.

Quería explicar a mis amigas las nuevas técnicas de transferencias que estoy practicando últimamente. Para poder ilustrar las explicaciones preparé unos tags. Un tag está hecho con papel de Scrap de la colección "Versátil" diseñada por Alícia Artigas de Collage de Memòries. 


 En aquest cas la transferència està feta sobre cartolina de patronatge.

En este caso la transferencia está hecha sobre cartulina de patronaje.


Y per últim la transferència està feta sobre tela de pintor.

Y por último la transferencia está hecha sobre tela de pintor. 


 La decoració dels tags és molt senzilla, només és per complementar una mica les transferències. He cosit uns detalls amb fil de brodar.

La decoración de los tags es muy sencilla, solo es para complementar un poco las transferencias. He cosido unos detalles con hilo de bordar.


He preparat uns vaixells estampats sobre pasta de modelar que seca a l’aire lliure. El segell que he utilitzat per estampar el vaixell és de l’Alex de Méli-Mélo.


He preparado unos barcos estampados sobre pasta de modelar que seca al aire libre. El sello que he utilizado para estampar el barco es de Alex de Méli-Mélo.