Pàgines

dijous, 6 d’octubre de 2016

Transferencias en la nevera

Amb una imatge d’un marc que la Marisa Bernal va dissenyar a la col·lecció Swing  he fet una transferència sobre roba que he utilitzat per emmarcar un dels seus dibuixos. He enganxat la imatge transferida sobre un cartró pintat en blanc i per últim he col·locat un imant de Toga per poder enganxar-lo a la nevera. Per decorar el marc he utilitzat un llacet fet amb porcellana freda.

Con una imagen de un marco que Marisa Bernal diseñó en la colección Swing he hecho una transferencia sobre tela que he utilizado para enmarcar uno de sus dibujos. He pegado la imagen transferida sobre un cartón pintado en blanco y para finalizar he colocado un imán de Toga para pegarlo la nevera. Para decorar el marco he utilizado un lacito hecho con porcelana fría.Sempre tinc a ma el troquel de Caixa de mistos de Toga, qualsevol ocasió és bona per fer una caixeta. Aquest cop he realitzat diversos models. En una he enganxat un osset dibuixat per la Marisa.

Siempre tengo a mano el troquel de caja de cerillas de Toga, cualquier ocasión es buena para hacer una cajita. En esta ocasión he realizado diversos modelos. En una he pegado un osito dibujado por Marisa.En una altra he enganxat una transferència de la paraula “expressar” sobre paper decorat de la mateixa col·lecció Swing.

En otra he pegado una transferencia de la palabra “expresar” sobre papel decorado de la misma colección Swing.


 Què guardaré dins la caixeta? ...Secret…


 ¿Qué guardaré en las cajitas?  …Secreto…