Pàgines

dilluns, 21 de març de 2011

Nou concurs de Scrapbloc

Scrapbloc ha convocat el 7è concurs de miniàlbums.
La Sílvia i la Vanessa s'encarreguen de totes les tasques organitzatives del concurs. Fan una gran tasca organitzativa i amb uns regals fantàstics. Gràcies per organitzar aquest concurs. Tenim sort de tenir-vos aprop.
Si passeu pel blog veureu el tutorial del mini que ha dissenyat la Míriam. Animeu-vos a participar!

Scrapbloc ha convocado el 7º concurso de miniálbumes.
La Sílvia y la Vanessa se encargan de todas las tareas de organización del concurso. Hacen una gran labor organizadora y con unos regalos fantásticos. Gracias por organizar este concurso. Tenemos suerte de teneros cerca.
Si pasáis por el blog veréis el tutorial del mini que ha diseñado Míriam. ¡ Animaros a participar!